KIM JESTEŚMY?

 • zamieszkujemy miasta, miasteczka i wsie;
 • pochodzimy z różnych środowisk i różnych zawodów;
 • nie zrywamy więzów z naszym środowiskiem;
 • żyjemy w celibacie;
 • nie prowadzimy życia wspólnotowego, chociaż tworzymy autentyczną wspólnotę;
 • spotykamy się systematycznie, aby razem:

- modlić się;

-odczytywać nasze życie w świetle Ewangelii i charyzmatu danego Instytutu;

- zacieśniać więzy braterskie.

DO CZEGO DĄŻYMY?

 • Przepoić miłością Boga siebie, ludzi i świat;
 • Żyć Ewangelią na co dzień;

- żyć w duchu ubóstwa; - szukać spełnienia woli Bożej; - żyć sakramentami i modlitwą; Świadczyć o Chrystusie wszędzie tam, gdzie żyjemy i pracujemy.

DO CZEGO SIĘ ZOBOWIĄZUJEMY?

Składamy śluby:

 • czystości;
 • ubóstwa;
 • posłuszeństwa,

które realizujemy pozostając w świecie.

GDZIE JESTEŚMY?

Na całym świecie istnieje ponad 190 Instytutów Świeckich liczących ok. 90 000 członków.

W Polsce żyje nas ok. 1000 osób w ponad 30 Instytutach Świeckich, różniących się zadaniami i duchowością.