Data Miejsce  
26-28.10.2018 Częstochowa Zebranie plenarne KKIŚ
9-10.10.2018 Kraków Sympozjum dla osób konsekrowanych, hasło: „Nowe drogi wzywają ku nowej pasji w życiu konsekrowanym”
13-16.09.2018 Kraków III Kongres Młodych Konsekrowanych, hasło: „Wolni w Duchu Świętym”
4-6.05.2018 Rzym Spotkanie międzynarodowe osób konsekrowanych (zgłoszenia do 15.04.2018)
20-22.04.2018 Częstochowa Sesja dla formatorek z IŚ