Kongregacja ds. instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, „Młode wino, nowe bukłaki” - Życie konsekrowane od Soboru Watykańskiego II i wyzwania nadal otwarte. UKIERUNKOWANIA.

Wydawnictwo Sióstr Loretanek