W dniach 29-30 września i 1 października 2017 roku odbyło się Plenarne spotkanie KKIŚ w Domu Pamięci Księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Częstochowie.

W piątek 29 września 2017 spotkała się Rada Wykonawcza, która omówiła bieżące sprawy. Przewodnicząca KKIŚ przekazała informacje ze spotkania Konsulty Wyższych Przełożonych Życia Konsekrowanego. W spotkaniu uczestniczyła Jolanta Szpilarewicz - przewodnicząca Światowej Konferencji Instytutów Świeckich (CMIS), która przekazała informacje ze świata, a szczególnie odnośnie Synodu nt. młodzieży.

Wieczorem przedstawicielki 29 Instytutów Świeckich i Wspólnot Życia Konsekrowanego uczestniczyły we Mszy św. sprawowanej przez ks. bp Józefa Szamockiego. W homilii ks. Biskup porównał nasze powołanie do powołania Natanaela. Zwrócił uwagę, jak w życiu osoby konsekrowanej konieczne jest stawianie na pierwszym miejscu Jezusa i oddawanie Mu wszystkiego. To On nas najlepiej zna i właśnie nas powołał. W perspektywie 70 -lecia Provida Mater przywołał trudne czasy powołania "seniorek" oraz rolę Aniołów w przekazywaniu woli Bożej. Podkreślił, że każdy Instytut Świecki ma swego Anioła, jednak sprawę powołań nie można zostawiać tylko Aniołom.

30 września w sobotę ks. Bp J. Szamocki wygłosił konferencję na temat nowego programu duszpasterskiego Kościoła Katolickiego w Polsce, który wejdzie w życie w pierwszą niedzielę Adwentu pod hasłem "Duch, który umacnia miłość". Po czteroletnim cyklu poświęconym tematyce chrzcielnej zdecydowano, aby w następnych dwóch latach rozwinąć tematykę kolejnego sakramentu chrześcijańskiego wtajemniczenia, jakim jest bierzmowanie.

Rok 1 - Odkrywanie Osoby i darów Ducha Świętego

Hasło: "Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym" (por. Dz 2,4)

Symbol: olej krzyżma - namaszczenie i nałożenie rąk

Rok 2 - Misja w mocy Bożego Ducha

Hasło: "W mocy Bożego Ducha"

Symbol: języki ognia

Swoją refleksję oparł na analizie wyzwań, jakie niesie współczesny świat i jak my możemy na te wyzwania odpowiadać. Określił zadania i priorytety ewangelizacji współczesnego człowieka. Stwierdził, że osoby konsekrowane to eksperci dialogu, rewolucjoniści, którzy dzięki darom Ducha Św. potrafią pokonać zagrożenia pojawiające się w każdym środowisku.

Następnie wszyscy uczestnicy udali sie zwiedzić bibliotekę w Sanktuarium na Jasnej Górze, po której oprowadzał O. Jan Poteralski.

Mszę św. odprawił ks. Robert Wróblewski SDB, który zastąpił ks. Biskupa. W homilii kontynuował myśl o działaniu Ducha św. w naszym życiu i znaczeniu Jego darów. Mówił o naszym nawracaniu, wierności i obalaniu murów, które przeszkadzają w dobrych relacjach i dialogu.

W godzinach popołudniowych podczas pracy w grupach uzupełniano dane do ankiety z Dokumentu Przygotowawczego przed Synodem Biskupów nt. młodzieży.

W niedzielę 1 października Przewodnicząca KKIŚ Elwira przekazała uczestnikom informacje dla wszystkich członków Instytutów Świeckich. Następnie uroczysta Msza św. była sprawowana przez ks. Inspektora SDB Jarosława Pizonia w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej. Był to czas dziękczynienia za 300 lat koronacji Czarnej Madonny oraz za 70 lat Provida Mater Ecclesia. Ks. Inspektor jasno określił, kim jest osoba świecka żyjąca konsekracją, jak realizuje swoje powołanie w rodzinie, w swoim środowisku pracy i zamieszkania. Mówił o świadectwie pełnym zaangażowania i oddania w cichości i pokorze.