W narodzinach Jezusa Bóg zapragnął radykalniej dotknąć ziemi i przeniknąć to, co ludzkie.

W ciemności zagubienia, cierpienia i grzechu człowieka zajaśniało światło nadziei i objawiło się życie Tego, który przekroczył wszelkie granice, by zamieszkać pośród nas i być blisko. Niech nowo narodzona Miłość otworzy nasze oczy i serca na Jego uzdrawiającą obecność. Niech obdarza zdrowiem, napełnia pokojem, dobrem i nadzieją, zaś Nowy 2018 Rok niech będzie czasem dzielenia się miłością.

Z modlitewną pamięcią i serdecznym pozdrowieniem -
Przewodnicząca Krajowej Konferencji Instytutów Świeckich.