Osoba konsekrowana żyje na wzór Chrystusa, "na przepadłe".

Na ten piękny dzień i na wszystkie dni tego życia, życzę obfitości Bożego błogosławieństwa i Jego darów; aby ten, Któremu niepodzielnie poświęciliśmy swe życie, prowadził nas drogą świętości i radości.

Z modlitwą
Przewodnicząca Krajowej Konferencji Instytutów Świeckich

List KEP na Dzień Życia Konsekrowanego 2018