W dniach 2-4 marca 2018 r. odbyło się w Częstochowie zebranie plenarne Krajowej Konferencji Instytutów Świeckich. Uczestniczyły w nim odpowiedzialne oraz przedstawicielki instytutów świeckich w Polsce wraz z Przewodniczącymi KKIŚ oraz CMIS.

Na spotkaniu obecna była s. Jolanta Olech, która wygłosiła konferencję nt. dokumentu "Młode wino, nowe bukłaki" - przedstawiła kontekst powstania, cel oraz treści zawarte w publikacji. Zebraniu towarzyszył ks. bp Józef Szamocki - Delegat KEP ds. Instytutów Świeckich, który przybliżył tematykę wymienionego dokumentu od strony instytutów świeckich, pełnił posługę słowa oraz sprawował sakramenty święte. Na zakończenie zebrania zostały omówione bieżące sprawy oraz ustalone kalendarium nadchodzących wydarzeń.