Zachęcamy do zapoznania się z inspirującymi, pogłębiającymi wiarę, ciekawymi pozycjami książkowymi związanymi z Instytutem Świeckim Elianum.

 

Poruszająca mon?ografia założyciela Instytutu "Elianum" - Ojca Cherubina Pikonia OCD

?Autorka pokazuje w niej człowieka, którym posłużył się Bóg, żeby stworzyć wielkie dzieło. Jego odpowiedź na natchnienia Ducha Św. zmieniają na zawsze życie wielu ludzi.

 Cherubin Pikoń OCD "Zachęty do świętości"

Zachęty do świętości nie są lekturą na jeden raz. To jest książka na każdy dzień. Każdego dnia można odkrywać jakąś prawdę o Bogu, życiu, codzienności. Myśli zawarte w książce mogą stanowić materiał do medytacji. Być może przed niektórymi otworzą one wspaniałą drogę kroczenia po karmelitańskich ścieżkach pielęgnowania życia wewnętrznego.

Cherubin Pikoń OCD "Drogi Krzyżowe"

"Droga krzyżowa jest dla chrześcijan źródłem niewyczerpanego duchowego światła. Medytacja nad tym wydarzeniem wnosi w nasze życie ład i uspokojenie. Jest ono dla nas szkołą świętej pokory i ufności. W ten właśnie sposób przeżywał tajemnicę Męki Jezusowej autor tekstów zgromadzonych w tej publikacji. Ojciec Cherubin znał te misteria bardzo dobrze z własnego doświadczenia. Można powiedzieć, że przeżył je na własnej skórze. Ostatnie lata jego posługi na ziemi są tego dobitnym przykładem - przykuty do łózka, zdany całkowicie na wolę innych... To doświadczenie szczególnie pozwoliło mu zrozumieć rangę i znaczenie Męki Jezusa Chrystusa w chrześcijańskim dążeniu do doskonałości. Daje temu wyraz w zawartych w książce swoich medytacjach."

Albert Wach OCD

 

Książki można nabyć w Instytucie "Elianum"?

tel. 12 283 18 14
tel. 663 097 300