W Niedzielę Dobrego Pasterza obchodziliśmy 55. Światowy Dzień Modlitw o Powołania, tym samym rozpoczął się Tydzień Modlitw o Powołania - do życia kapłańskiego, konsekrowanego i misyjnego.

Orędzie Ojca Świętego

Trwając na modlitwie o powołania i za powołanych można także pomagać innym w rozeznawaniu swojej życiowej drogi, dzieląc się swoim doświadczeniem oraz promować wciąż jeszcze mało znane powołanie do życia konsekrowanego w świecie. Służą temu m.in. punkty powołaniowe w różnych regionach kraju. Można zapisywać się na pełnienie takich dyżurów np. przy Sanktuariach w Licheniu, Kalwarii Zebrzydowskiej czy Jasnej Górze.

Również ważną rolę odgrywają media - strona internetowa Krajowego Centrum Powołaniowego, istnieje także możliwość nagrania audycji o instytutach świeckich w Radiu Jasna Góra.

Więcej informacji i potrzebne kontakty w Sekretariacie KKIŚ.