Informujemy, że z przyczyn niezależnych została odwołana sesja dla formatorek IŚ, która miała się odbyć w listopadzie 2018r. Poinformujemy o nowym, wiosennym terminie. Sekretariat KKIŚ.