Zapraszamy osoby świeckie konsekrowane z terenu archidiecezji katowickiej na Międzyinstytutowy Dzień Skupienia.

Termin: 13 października 2018

Miejsce: Dom Prowincjalny Sióstr Elżbietanek w Katowicach, ul. Warszawska 52

Program:

10.00 ? 11.00 -  adoracja Najświętszego Sakramentu oraz możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania

11.15 ? 12.30 ? Msza Święta z konferencją

12.30 ? 13.15 ? agapa

13.15 ? 14.00 ? spotkania w grupach dzielenia

14.00 ? zakończenie

Zgłoszenia i kontakt: 600 449 869

kaplica Sióstr Elżbietanek