Życzenia Przewodniczącej KKIŚ na Boże Narodzenie.

 

? albowiem Dziecię się nam narodziło,

Syn został nam dany??
 

Ta radosna prawda o przyjściu na świat odwiecznego
Syna Bożego jest już od dawna źródłem radości.

Niech będzie i dla nas. Syn Boży narodzony w Betlejem
niech daje miłość, radość i pokój, a Nowy Rok 2019 obfituje
w Jego błogosławieństwo i łaskę.

Z pamięcią w sercu i modlitwie
o Was i Waszych Wspólnotach

Elwira Fertacz

Przewodnicząca KKIŚ