W niedzielę Chrztu Pańskiego odbyło się w Lublinie spotkanie pań z siedmiu instytutów świeckich z tego terenu.

W programie była wspólna Jutrznia, czas na adorację Najświętszego Sakramentu oraz Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem bpa Józefa Wróbla w asyście ks. Andrzeja Krasowskiego. Po Mszy św. był miły moment składania sobie życzeń i łamania się opłatkiem, po czym nastąpiła agapa.
W części roboczej, już we własnym gronie, ustalone zostały szczegóły związane z organizacją spotkania powołaniowego w dniu 23 lutego 2019 r.