Prezentujemy materiał z konferencji, która się odbyła w KEP z okazji Dnia Życia Konsekrowanego b.r. Uczestniczyli w niej przedstawiciele różnych form życia konsekrowanego, w tym z instytutu świeckiego.

Konferencja

Nagranie IŚ