W dn. 29-31.03.2019 r. odbyła się w Częstochowie kolejna sesja dla formatorek z IŚ. Gościłyśmy w Domu Pamięci kard. S. Wyszyńskiego, a tematem spotkania było kierownictwo duchowe.

Dziękujemy o. Tomaszowi Chmielewskiemu OSPPE za towarzyszenie nam przez ten czas, sprawowanie sakramentów świętych oraz za przybliżenie tematu: czym jest kierownictwo duchowe, dla kogo ono jest, czy każdy go potrzebuje? Jaki jest cel takiego kierownictwa, kto może być kierownikiem duchowym, jak go wybrać, jakie powinien mieć cechy, jakie jest jego zadanie? Jak poukładać współpracę, jakie są reguły i zasady w kierownictwie duchowym? Co zrobić, by kierownictwo dobrze funkcjonowało, spełniało swoje zadanie? Jakie błędy może popełnić kierownik, a jakie penitent? I wreszcie - jaka jest rola kierownika duchowego, jaka przełożonego, a jaka formatora? Czy można łączyć te posługi ze sobą? Jakie są kompetencje kierownictwa, a jakie formacji?

Dziękujemy za przybliżenie nam nauczania Kościoła na ten temat oraz podzielenia się cennym doświadczeniem!

Następna sesja zaplanowana jest w dn. 22-24.11.2019 r. w Częstochowie.