?Nie zna śmierci Pan żywota,

Chociaż przeszedł przez jej wrota.

Rozerwała grobu pęta

Ręka święta. Alleluja?

 

Zmartwychwstały Pan pełen mocy niech obdarza swoimi łaskami, a czas Wielkiej Nocy przeżywany w nadziei zmartwychwstania obfituje radością i pokojem płynącym od Chrystusa zwycięzcy śmierci i szatana.

Niech nadzieja, jaką cieszyli się Apostołowie, widząc Zmartwychwstałego Pana, towarzyszy również i nam każdego dnia.

Z pamięcią u stóp Zmartwychwstałego,

Elwira Fertacz

Przewodnicząca KKIŚ