W dn. 21-22.08.2020 r. w Avilii w Hiszpanii odbędzie się Zgromadzenie Generalne CMIS-u. Odbywa się ono co cztery lata, ostatnie miało miejsce w Rzymie w sierpniu 2016 roku.

W związku z powyższym Rada Wykonawcza CMIS zaprasza wszystkich Przełożonych Generalnych i Przewodniczących Krajowych i Kontynentalnych Konferencji Instytutów Świeckich do wzięcia udziału najbliższym Zgromadzeniu Generalnym.

Zgromadzenie to poprzedzi ważny Kongres, który odbędzie się w Avilii w dniach 18, 19 i 20 sierpnia.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy w sekretariacie KKIŚ.