Zachęcamy do solidarnej modlitwy osób konsekrowanych za ludzi dotkniętych koronawirusem.

W Międzynarodowej Unii Przełożonych Generalnych (Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych) powstała inicjatywa dotycząca podjęcia modlitwy za osoby dotknięte koronawirusem oraz zaangażowane w niesienie im pomocy w różnoraki sposób. Przewodnicząca tej Konsulty, Polka Jolanta Kafka RMI (Siostry Maryi Niepokalanej Misjonarki Klaretynki) zaproponowała tę ogólnoświatową solidarną modlitwę na niedzielę 22 marca 2020.

Można włączyć się w tą modlitwę za pośrednictwem strony Unii.

W imieniu CMIS zachęcamy do podjęcia tej inicjatywy członków Instytutów świeckich we wszystkich krajach, gdzie jesteśmy obecni.