?Każda miłość musi być próbowana i doświadczana. Ale gdy wytrwa, doczeka się nagrody ? zwycięskiej radości.

Każda miłość prawdziwa musi mieć swój Wielki Piątek ?
Jeśli więc miłujemy naprawdę, trwajmy wiernie tak, jak trwała na Kalwarii Maryja z niewiastami i ufajmy! Skończy się Wielki Piątek, przyjdzie Wielka Sobota
i  triumf Wielkiej Niedzieli!?

Ks. Kardynał Stefan Wyszyński
Prymas Polski

    Po zmartwychwstaniu Chrystusa każdy dzień jest nowym dniem. To zaczynanie od nowa daje wiarę, radość, nadzieję i siłę, aby pośród codziennych wydarzeń, łatwych czy trudnych, być głosicielem orędzia paschalnego. Zmartwychwstały Chrystus posyła nas z darem paschalnej nadziei do innych, tak jak i On został kiedyś posłany do nas.
  

 Życząc wiele mocy zmartwychwstałego i obfitości Jego darów, z pamięcią w sercu i modlitwie,

 Przewodnicząca Krajowej Konferencji Instytutów Świeckich