W sobotę  7 maja 2022 r. miało miejsce w Siedlcach Spotkanie Formacyjne dla osób konsekrowanych żyjących w Instytutach Świeckich.

Na terenie naszej Diecezji prowadzi działalność pięć Instytutów Świeckich: Instytut Świecki Bożego Miłosierdzia, Niepokalanej Matki Kościoła, Betania, Spigolatrici Della Chiesa, Wspólnota Przenajświętszej Trójcy.
Dzień Skupienia rozpoczął się wspólną modlitwą Liturgii Godzin. Adorację Najświętszego Sakramentu prowadził Referat Instytutów Życia Konsekrowanego, Stowarzyszeń Życia Apostolskiego i Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego  Ks. Kan. dr Marek Matusik. Spotkanie z Ks. Biskupem Kazimierzem Gurdą i Ks. Markiem  miało charakter panelu dyskusyjnego. Ks. Biskup podkreślił wartość Instytutów Świeckich, których członkowie żyją w świecie; mają możliwość kontaktu z wieloma ludźmi w różnych zawodach i sytuacjach życiowych. Dzięki temu poznają problemy współczesnych ludzi. Wywiązała się żywa dyskusja, dzielenie się swoimi spostrzeżeniami. Ks. Biskup stworzył przestrzeń do wzajemnej otwartości i słuchania, a jednocześnie jako Pasterz Diecezji w jedności z Duchem Świętym pomógł nam  bardziej zrozumieć, jak możemy wspierać Kościół, jeszcze lepiej wypełniać swoje powołanie głosząc Ewangelię, wydając świadectwo, odpowiadając na wezwania, potrzeby świata, pamiętając, aby nigdy nie przystosowywać się do świata, ale wiernie kroczyć za Chrystusem – Naszym Panem. Kolejnym punktem spotkania była Eucharystia pod przewodnictwem Ks. Biskupa Kazimierza, gdzie mogłyśmy spotkać Żywego Chrystusa, który napełnił nasze serca swoim pokojem i radością  paschalną.