W czasie wakacji pamiętajmy o miłości i pragnieniu Boga, aby być w Niebie z każdym człowiekiem.


To nie jest tak, że Pan Bóg mówi do małego dziecka: Ty masz być księdzem, a dziecko ma odkrywać tajemnicę swojego powołania. Jest tylko jedno powołanie: Pan Bóg chce, abym był w niebie. Wszystko inne jest wynikiem wspólnego poszukiwania Boga i człowieka – mówi bp David Tencer, który posługuje na Islandii.

Życzymy, byś odkrył/odkryła Pana Boga i swoje powołanie w czasie wakacji!