Słowa przewodniczącej CMIS skierowane do Papieża Franciszka 25 sierpnia  2022 r. w czasie audiencji dla członków instytutów świeckich zgromadzonych na Światowej Konferencji Instytutów Świeckich w Rzymie.

Wasza Świątobliwość, Najdroższy Ojcze Święty Franciszku,

dziękujemy, że przyjmujesz nas dzisiaj w swoim domu w Watykanie. Pozdrawiam Cię, Ojcze Święty serdecznie w imieniu wszystkich obecnych. To pierwszy dzień naszego światowego spotkania, Zgromadzenia Generalnego Światowej Konferencji Instytutów Świeckich. Z powodu pandemii nie mogliśmy zorganizować tego spotkania dwa lata temu. Po miesiącach intensywnych przygotowań wraz z Radą Wykonawczą CMIS, jesteśmy w Rzymie, aby spędzić trzy dni, podczas których dokonamy podsumowania ostatnich sześciu lat kadencji, wyboru nowej Rady Wykonawczej oraz weźmiemy udział w refleksji nad synodalnością i służbą władzy.

Na tej audiencji obecni są Odpowiedzialni generalni Instytutów świeckich lub ich delegaci oraz przewodniczący Konferencji kontynentalnych i krajowych, a także osoby towarzyszące, pochodzący z 22 krajów ze wszystkich kontynentów. Przynosimy ze sobą bogate doświadczenie przeżywania naszej konsekracji
w świecie, wśród osób z naszych naturalnych rodzin, z sąsiedztwa i miejsc pracy. Przynosimy doświadczenie bycia w świecie, odpowiedzialności za nasze wspólnoty przeżywanej z głębi naszej tożsamości dzieci Bożych, przynależności do Boga, zjednoczenia z Jezusem w naśladowaniu Maryi naszej Siostry i Matki. To przymierze chrzcielne nadało sens naszemu życiu i naszej konsekracji oraz kształtuje w nas sposób życia nowego człowieka, który odnawia się każdego dnia, otwierając nas na przyjmowanie wszystkich jako braci i świata stworzonego przez Boga. W naszej przemianie, w naszym świadectwie, w naszym dążeniu do "świętej świeckości" pomaga nam i umacnia nas przynależność i trwanie w naszych wspólnotach instytutowych o tym samym statusie prawnym, ale o różnych i bogatych charyzmatach. Do wspólnych problemów i wyzwań, z którymi się spotykamy, należy z pewnością rosnąca liczba członków instytutów w podeszłym wieku oraz spadek liczby nowych powołań. Stoimy przed ważnym pytaniem o przyszłość naszych instytutów, naszej misji i naszych dzieł. Powierzając swój los w ręce Ojca Niebieskiego, pytamy siebie, co zależy od nas, jaka przemiana, jakie nawrócenie jest potrzebne?

Jesteśmy świadomi, że razem z innymi tworzymy ciało Kościoła, i doświadczamy Jego matczynej opieki. W tym miejscu z wielką wdzięcznością pragnę przypomnieć dwie prywatne audiencje Prezydium CMIS z osobami towarzyszącymi, podczas których przyjąłeś nas, Ojcze Święty, i ze szczerym zainteresowaniem przekazałeś nam cenne myśli. Wskazałeś nam teolog Michelinę Tenace, która przez dwa lata pracowała z nami nad pogłębieniem naszej tożsamości. Dziękujemy, Ojcze Święty Franciszku za słowa skierowane do nas, a zwłaszcza za list z 2 lutego br. w kontekście 75. rocznicy opublikowania Konstytucji Apostolskiej Provida Mater Ecclesia.

Doświadczyliśmy również troski i zainteresowania Kościoła naszymi sprawami ze strony Dykasterii ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, w osobie Kardynała Prefekta, sekretarza Kongregacji oraz osób zaangażowanych (ks. Leonello Leidi, pani Danieli L., Rosalby R.).

Mądrość Kościoła wskazała naszym Instytutom drogi, którymi należy podążać razem, aby wzajemnie się ubogacać, dzielić się odpowiedzialnością za powołanie. Dostrzegamy wartość naszej przynależności do Krajowych i Kontynentalnych Konferencji Instytutów Świeckich oraz do Konferencji Światowej (CMIS), która została zatwierdzona w 1972 roku.

Zostaliśmy mocno zachęceni przez Ciebie, Ojcze Święty, do odważniejszego wnoszenia w życie Kościoła, na mocy naszego uczestnictwa w prorockiej misji Chrystusa, rozeznania, które zostało nam dane w odniesieniu do wydarzeń świata, naszej wiedzy o tych wydarzeniach, naszego przeżywania ich w perspektywie Królestwa Bożego.

Ufamy, że umocnieni przez Piotra pozwolimy się prowadzić Duchowi Świętemu z większą uległością, aby nasze świadectwo charakteryzowało się radykalizmem, wolnością i kreatywnością, radością i pokojem. Dziękujemy Bogu za to spotkanie z Tobą, Ojcze Święty, gdyż jest ono dla nas wielkim przywilejem, umocnieniem
i radością. Prosimy Cię, Ojcze Święty Franciszku, o Twoje apostolskie błogosławieństwo na dni naszych obrad (25-26-27 sierpnia) oraz dla naszych wspólnot instytutowych, dla wszystkich członków. Zapewniamy też o naszej modlitwie za Ciebie, Ojcze Święty, i w intencjach, które nosisz w sercu.

Jolanta Szpilarewicz, przewodnicząca CMIS

Nowa Rada CMIS