Podnieś rękę, Boże Dziecię,

Błogosław Ojczyznę miłą.

W dobrych radach, w dobrym bycie,

Wspieraj jej siłę Swą siłą..."

Życzymy wszystkim, aby Bóg, przychodzący jako Dziecko, znalazł miejsce w życiu każdego z nas. Niech czas Świąt Bożego Narodzenia będzie okresem umocnienia nas w miłości, by potem, w roku 2024, świadczyć o miłości Bożej w naszych środowiskach.