Dnia 25 stycznia 2024 roku w Sekretariacie Episkopatu Polski nastąpiło uroczyste ogłoszenie dekretu Dykasterii ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, na mocy którego kard. Stefan Wyszyński został Patronem Instytutów Świeckich w Polsce.

Dziękujemy całym sercem Panu Bogu. Dziękujemy abp. Stanisławowi Gądeckiemu, przewodniczącemu Konferencji Episkopatu Polski, za zatwierdzenie wyboru bł. Stefana Wyszyńskiego jako Patrona członków Instytutów Świeckich w Polsce i przedłożenie prośby o Confirmatio w Dykasterii ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

Ufamy, że nasz Patron będzie orędował za wszystkimi członkami Instytutów Świeckich w Polsce. Niech wspiera nas tam, gdzie żyjemy na co dzień, w zwykłych sytuacjach świeckiego życia, byśmy całym sercem służyli Panu Bogu i bliźnim.