"Idźcie i głoście" to temat Forum Młodych Instytutów Świeckich, które odbyło się w dniach 22-24.09.2017r. w Milanówku, w Domu Zakonnym Zgromadzenia Sług Jezusa.

W spotkaniu uczestniczyło ok. 40 Pań z Polski rozeznających taką formę życia, zarówno w formacji początkowej, jak i tuż przed złożeniem ślubów wieczystych. Celem Forum było wzajemne poznanie różnych Instytutów Świeckich, dostrzeżenie bogactwa tej drogi mimo różnorodności charyzmatów, wymiana doświadczeń i integracja.

Oprócz momentów modlitwy wspólnotowej i Eucharystii, odbyło się spotkanie z ks. dr Markiem Solarczykiem - Biskupem Pomocniczym Diecezji Warszawsko? Praskiej, delegatem KEP ds. Powołań i Przewodniczącym Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań, który zachęcał do wykorzystywania darów, jakie otrzymaliśmy od Boga, nawet w obliczu sytuacji trudnych, gdyż

ziarno musi obumrzeć, aby wydać plon stokrotny.

Opiekę duchową sprawował ojciec Tomasz Nowak OP - dominikanin i kaznodzieja, który oprócz posługi sakramentalnej wygłosił trzy konferencje, nawiązujące do tematyki spotkania. Pokazał wartość odkrycia w sobie charyzmatu, ale też by nie być zamkniętym na inne, aby kontemplacja była źródłem działania. Zachęcał Panie do refleksji, na ile w codzienności żyją duchowością Instytutu i czy doświadczyły obecności Boga, po to, by swoim życiem świadczyć o Nim.

W Forum uczestniczyła Przewodnicząca Rady Wykonawczej Krajowej Konferencji Instytutów Świeckich. Nad całością spotkania czuwała Odpowiedzialna Prowincjalna i przedstawicielki Świeckiego Instytutu Dominikańskiego z Orleanu.

Następne Forum już za rok.