Kongregacja ds. instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, „Wytyczne dotyczące zarządzania dobrami w instytutach życia konsekrowanego i stowarzyszeniach życia apostolskiego” - List okólny. Wydawnictwo Sióstr Loretanek.

Zamówienie