Kongregacja ds. instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, „Głoście” - do osób konsekrowanych, świadków Ewangelii wśród narodów. Wydawnictwo Sióstr Loretanek.