Kongregacja ds. instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, "Radujcie się" - List okólny do osób konsekrowanych.

Na początku czerwca 2014r. w Wydawnictwie Sióstr Loretanek ukazał się drukiem List Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego pt. „Radujcie się!”, wydany na rozpoczęcie Roku Życia Konsekrowanego i który miał na celu przygotowanie do tego Roku przez medytację nauczania Papieża Franciszka.

Zamówienie