Kongregacja ds. instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, „Kontemplujcie” – do osób konsekrowanych o śladach Piękna. Wydawnictwo Sióstr Loretanek.

Zamówienie