Kongregacja ds. instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, „Rozpoznawajcie” – do osób konsekrowanych podążających szlakiem znaków Bożych. Wydawnictwo Sióstr Loretanek.

Zamówienie