Celem Wspólnoty jest troska o przybliżanie ludziom misterium Boga obecnego i działającego w Liturgii Kościoła.

Członkinie realizują go przez modlitwę i ofiarę za wszystkich ludzi, a w szczególności za kapłanów, by ich posługa przyczyniała się do coraz pełniejszego uczestnictwa katolików w funkcji kapłańskiej, prorockiej i królewskiej Chrystusa oraz była znakiem obecności Boga w świecie.

Liturgia jest źródłem duchowości Wspólnoty.

Centralnym świętem jest dla Wspólnoty Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, w której wraz z całym Kościołem jednoczy się ona z Chrystusem Kapłanem, Prorokiem i Królem w uniżeniu krzyża i wywyższeniu zmartwychwstania.

Patronalnym świętem Wspólnoty jest uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

Wspólnota oddaje się Matce Chrystusa, czcząc Ją w szczególny sposób w święto Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, bowiem bliskie duchowości Wspólnoty jest wychodzenie ku ludziom w posłudze miłości z ukrytym w sercu Jezusem.

Nawiedzenie św. Elżbiety

   Nawiedzenie św. Elżbiety


Patronem Wspólnoty jest święty Augustyn, który przypomina, że z miłości Boga i bliźniego rodzi się bogactwo chrześcijańskich czynów.

Św. Augustyn

   Św. Augustyn

Wspólnota otacza również czcią błogosławionego Michała Giedroycia, augustianina, pokornego zakrystiana posługującego liturgii.

Bł. Michał Giedroyć

   Bł. Michał Giedroyć

 

Obraz Matki Bożej z kościoła św. Marka w Krakowie zwany Matką Boską Michała Giedroycia

   Obraz Matki Bożej z kościoła św. Marka w Krakowie zwany Matką Boską Michała Giedroycia

 

Herb Wspólnoty

Godłem Wspólnoty jest augustiański znak serca z krzyżem, uzupełniony napisem: "Dilige et quod vis fac".

Hymnem Wspólnoty jest sekwencja wielkanocna: "Victime paschali laudes".