Koło naukowe "Consecratio Vitae" działające na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ma zaszczyt zaprosić do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Młode wino, nowe bukłaki. Życie konsekrowane w trzecim tysiącleciu ? wyzwania i perspektywy".

Konferencja będzie miała miejsce  w Gmachu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa w sali 225, dnia 26 maja (sobota) 2018 r. Wstęp wolny.

s. Bożena Szewczul

Opiekun Koła Naukowego Consecrato Vitae

 

ZAPROSZENIE

 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wydział Prawa Kanonicznego

Koło naukowe Consecratio Vitae

 

mają zaszczyt zaprosić

do udziału w

Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

 

Młode wino, nowe bukłaki. Życie konsekrowane w trzecim tysiącleciu ? wyzwania i perspektywy

 

Sobota, 26 maja 2018 r.

 

Sala  225

ul. Dewajtis 5

01-815 Warszawa

 

PROGRAM

 

9.10     Powitanie Uczestników i otwarcie konferencji

- Ks. dr hab. Marek Stokłosa SCJ, prof. UKSW,   Prodziekan Wydziału Prawa Kanonicznego

 

9.15     Wprowadzenie do dokumentu: Młode wino, nowe bukłaki. Życie konsekrowane od Soboru Watykańskiego II i wyzwania nadal otwarte. Ukierunkowania.

-  M. Jolanta Olech USJK

            Sekretarka generalna

Konferencji Wyższych Przełożonych

Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych

 

SESJA I

 

9.30     Młode  wino, nowe bukłaki  w Piśmie Świętym

- S. dr Judyta Pudełko PDDM, PWT Warszawa

 

10.00   Życie konsekrowane po Soborze Watykańskim II: od ?Perfectae caritatis? do ?Per vino nuovo otri nuovi. Orientamenti?

- Ks. dr hab. Bogdan Giemza SDS, prof. PWT Wrocław

10.30   Kryzys czy zmiana? Statystyki dotyczące życia konsekrowanego (od lat 70. XX wieku do dnia dzisiejszego) w ujęciu globalnym, europejskim i krajowym

- Dr Marcin Jewdokimow, WNH, UKSW

 

11.00  Dyskusja

11.15  Przerwa na kawę

 

SESJA II

 

11.30   Istotne elementy życia konsekrowanego a nowe bukłaki

- S. dr hab. Bożena Szewczul WNO, prof. UKSW, WPK

 

12.00  Jakie bukłaki na młode wino? Nowe wyzwania wobec formacji osób konsekrowanych

- Ks. dr Marek Kotyński CSsR, WSD Tuchów, PWT Warszawa

 

12.30   Perspektywy życia konsekrowanego

-- Ks. dr hab. Marek Tatar, prof. UKSW, WT

 

13.00  Dyskusja

13.15  Przerwa na kawę

 

SESJA III

 

13.30   Vexata qu?stio (dręczące pytanie) instytutów mieszanych w kontekście nr 23 Ukierunkowań ?Młode wino, nowe bukłaki?.

- O. dr Przemysław Michowicz OFMConv, WPK, UPJPII

 

14.00   Duchowość komunii w świetle dokumentu ?Młode wino, nowe bukłaki?

- S. dr Ewa Korbut MSF, WT, UKSW,

 

14.30   Powołanie i tożsamość indywidualnych form życia konsekrowanego

- Ks. Mariusz Marszałek SAC, doktorant WPK, UKSW

 

14.45   Zagadnienie życia konsekrowanego w szkolnym nauczaniu religii

- Anna Chciałowska, doktorantka WPA i WPK, UKSW

 

15.00  Dyskusja

 

15.15  Podsumowanie obrad

- Ks. prof. dr hab. Józef Wroceński SCJ, UKSW

 

        W imieniu organizatorów:

s. dr hab. Bożena Szewczul WNO, prof. UKSW

 

RADA NAUKOWA KONFERENCJI

 Ks. prof. dr hab. Józef Wroceński SCJ, WPK, UKSW

Ks. dr hab. Marek Saj CSsR, prof. UKSW, WPK

Ks. dr hab. Marek Stokłosa SCJ, prof. UKSW, WPK

 

PATRONAT NAD KONFERENCJĄ

J.E. Bp prof. dr hab. Jacek Kiciński CMF

Przewodniczący Komisji ds. Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia   Apostolskiego KEP

o. dr Janusz Sok CSsR

Przewodniczący Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich

M. Maksymilla Barbara Pliszka BDNP

Przewodnicząca Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych

Opiekun Koła Naukowego Consecratio Vitae