Dziękując Bogu za dar życia konsekrowanego w Kościele życzę wszystkim osobom konsekrowanym, by dobry Bóg napełnił ich serca głęboką pewnością, że zostały wybrane, aby kochać, wielbić Boga i służyć ludziom. 

Niech pozwoli im zaznać Swojej przyjaźni, napełni je radością i pociechą, pomaga przezwyciężyć chwile trudności i podnosić się po upadkach. Niech da im odwagę bycia świętymi, podejmowania wyzwań naszych czasów i łaskę ukazywania ludziom bliskości i miłości naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa według charyzmatu swoich Założycieli i Założycielek.

Z pamięcią w modlitwie,

Elwira Fertacz

Przewodnicząca KKIŚ