W dniu 23 marca 2019 odbędzie się kolejne spotkanie przedstawicielek krakowskich instytutów świeckich wraz z zaproszonym gościem.

Będzie ono miało miejsce od godz. 12.00 przy Poradni Powołaniowej IŚ na pl. Mariackim.