W dniach 1-3 marca 2019r. odbyło się w Częstochowie Zebranie Plenarne KKIŚ, tradycyjnie już w Domu Pamięci kard. Stefana Wyszyńskiego.

Posługą sakramentalną i swoim słowem towarzyszyli kapłani o. Zbigniew Ptak OSSPE oraz ks. Robert Wróblewski SDB. W tym czasie nie zabrakło momentów wspólnej modlitwy, wymiany doświadczeń oraz dzielenia w grupach, którego tematem było: jak słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane na Placu Zwycięstwa w Warszawie w roku 1979 "Niech zstąpi Duch Twój, niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi" zaowocowały lub owocują w mojej wspólnocie? Jak zawsze była możliwość uczestniczenia w Apelu Jasnogórskim i modlitwy w kaplicy Cudownego Obrazu. Zebranie zakończyło się spotkaniem, na którym omówiono bieżące sprawy i wydarzenia - więcej informacji w Terminarzu.