Prezydium CMIS na audiencji u Papieża Franciszka.


Papież Franciszek zachęca członków Instytutów świeckich do rozwijania umiejętności słuchania i dialogu.

Prezydium CMIS na audiencji u Ojca Świętego 28 XI 2019.

 

Minęły trzy lata odkąd zostałam wybrana na przewodniczącą Światowej Konferencji Instytutów Świeckich (CMIS ? Conferenza Mondiale degli Istituti Secolari). Można powiedzieć, że CMIS to taka światowa diakonia jedności instytutów świeckich. Ułatwia kontakty między instytutami, wspiera tworzenie konferencji instytutów, prowadzi dialog ze Stolicą Apostolską na temat dróg rozwoju świeckiego życia konsekrowanego w świecie, popiera studia i badania służące głębszemu zrozumieniu natury i aktualnej misji Instytutów świeckich. Aktualnie do CMIS przynależą 184 instytuty istniejące na wszystkich kontynentach.

Wchodząc w czwarty i ostatni rok naszej kadencji, kontynuując tradycję naszych poprzedników,  zwróciliśmy się z prośbą o audiencję u Ojca Świętego dla Prezydium CMIS. Otrzymaliśmy pozytywną odpowiedź i został nam wyznaczony termin na 28 listopada 2019 r., zaraz po podróży apostolskiej papieża Franciszka do Tajlandii i Japonii.

W czwartek 28 listopada o 9 rano w gronie pięciu osób: trzech kobiet z Prezydium CMIS: Jolanty, Elby i Margherity, sekretarza Pierra i sekretarki Chiary, znaleźliśmy się w apartamentach papieskich, przeprowadzani przez liczne komnaty pałacu apostolskiego dotarliśmy do papieskiej prywatnej biblioteki. Wcześniej ustaliliśmy z członkami Rady Wykonawczej, co chcemy powiedzieć Papieżowi, a w gronie Prezydium podzieliłyśmy się kwestiami: Przewodnicząca Jolanta: pozdrowienie Ojca Świętego, przedstawienie każdego z osobna, przybliżenie CMIS, instytutów, które doń przynależą; Elba: temat i zasadnicze treści światowego Kongresu w Avila w 2020 r., Margherita - o potrzebie teologicznej refleksji z zasięgnięciem rady Jego Świątobliwości, kto mógłby nam w tym pomóc; na zakończenie ? Jolanta ? podziękowanie za audiencję, prośba o błogosławieństwo dla naszych Instytutów, Konferencji. W sumie udało się nam zachować ten scenariusz, w którym uwzględniliśmy możliwość komentarzy samego Ojca Świętego. Papież Franciszek odniósł się do sytuacji kobiet w świecie i w Kościele, zwracając naszą uwagę na problem niewolniczego wykorzystywania kobiet, niedoceniania ich roli, także w Kościele; równocześnie przestrzegł przed postrzeganiem promocji kobiety we wprowadzeniu kobiet w urzędowe kapłaństwo. Owszem, zdaniem Papieża w różnych kościelnych komisjach powinno być więcej kobiet, ale rola, jaką ma do spełnienia kobieta wykracza poza struktury.

Kilkakrotnie podkreślił, że mamy pociągać innych do Chrystusa poprzez świadectwo życia, a nie nawracanie o cechach prozelityzmu. W kontekście programu Kongresu instytutów świeckich planowanego w 2020 r. Papież Franciszek zaznaczył, że w rozeznawaniu potrzebny jest pewien wysiłek, aby obiektywne kryteria obecne np. w magisterium Kościoła zostały zinterioryzowane, przyswojone na drodze osobistej refleksji i przyjęte całym sobą.

Papież Franciszek podjął też inny ważny temat: zdolność słuchania przez chrześcijan, zwłaszcza przez osoby konsekrowane tych, którzy są niewierzący. Nas, świeckich konsekrowanych, obecnych w różnych przestrzeniach życia publicznego, Ojciec Święty wezwał do bycia ekspertami w słuchaniu i w prowadzeniu dialogu.

Wyjątkowość tej audiencji polegała na przyjęciu nas jako partnerów dialogu, zaproszeniu do stołu, do rozmowy na ważne dla nas tematy. W pewnym momencie Papież wstał, poszedł po książkę zawierająca m.in. wykaz profesorów rzymskich uniwersytetów, aby znaleźć osobę, którą chciał nam wskazać jako eksperta-teologa w dziedzinie konsekracji świeckiej. Oczywiście było też przywitanie przez podanie ręki, przekazanie darów z ich objaśnieniem, wspólne zdjęcie, i na naszą prośbę ojcowski uścisk na zakończenie, bez fleszów fotografów.

Było to jedno z takich wydarzeń, w których towarzyszy mocna świadomość reprezentowania innych, obecności w imieniu innych. Przekazuję wszystkim członkom polskich instytutów Papieskie błogosławieństwo, pozdrowienie i słowa umocnienia w powołaniu, które zdaniem Franciszka jest dzisiaj bardzo potrzebne Kościołowi i światu.

Dołączam życzenia radosnego, wnoszącego nowy zapał i nadzieję chrześcijańską przyjęcia Zbawiciela, Syna Bożego do każdej sfery życia oraz błogosławionego nowego roku 2020.


Jolanta Szpilarewicz