"Proście Pana żniwa, aby wyprawił robotników na swoje żniwo" (Łk 10,2).

To słowa samego Jezusa, który poleca modlitwę o nowe powołania do życia kapłańskiego i konsekrowanego. Będzie ku temu okazja 21 marca 2020 r. w Krakowie, zachęcamy do wspólnego wołania w tej intencji!