W niedzielę Chrztu Pańskiego, w Lublinie, w domu Spigolatrici della Chiesa, odbyło się spotkanie opłatkowe pań należących do instytutów świeckich życia konsekrowanego diecezji lubelskiej.

Przybyło 18 pań z siedmiu Instytutów. W programie była wspólna jutrznia, czas na adorację Najświętszego Sakramentu oraz Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem bpa Mieczysława Cisło w asyście ks. Andrzeja Krasowskiego. Po Mszy św. był miły moment składania sobie życzeń i łamania się opłatkiem, po czym nastąpiła agapa.
W Lublinie jest jedenaście Instytutów Świeckich. Liczba członkiń każdego z nich jest różna: od jednej do kilkunastu osób.