Została wydana nowa pozycja książkowa o instytutach świeckich pt.: "W świecie, lecz nie ze świata".

"To publikacja o świeckich instytutach życia konsekrowanego, czyli o stosunkowo młodych wspólnotach w Kościele. Zostały zatwierdzone przez Stolicę Apostolską w 1947 roku. Łączą dwie ekstremalne rzeczywistości: całkowicie świecki charakter życia ich członków i autentyczne, totalne oddanie się Bogu przez śluby.

W książce można przeczytać o tym, jak powstawały i organizowały się instytuty świeckie, jak ich członkowie przeżywają swoje powołanie, czym dla nich są ich wspólnoty. Dużą część książki stanowią teksty prezentujące instytuty świeckie występujące w Polsce, pochodzenia rodzimego i zagranicznego. Książka zawiera dużo treści o tożsamości i misji instytutów świeckich, posiada spis dokumentów kościelnych i papieskich oraz innych publikacji na temat tych wspólnot." (za: wydawnictwo-oaza.pl)

Więcej informacji