W dniach  5-7 marca 2021 zaplanowane jest zebranie plenarne Krajowej Konferencji Instytutów Świeckich.

Na spotkaniu odbędą się wybory osoby przewodniczącej KKIŚ, dlatego do uczestnictwa zaproszeni są przede wszystkim główni Odpowiedzialni w poszczególnych instytutach. W innych przypadkach uczestnicy powinni mieć pisemną delegację, aby mogli głosować, nie będą jednak mogli być wybrani. Ze względu na pandemię więcej informacji oraz forma spotkania zostaną jeszcze przesłane i potwierdzone w późniejszym terminie.