Dnia 12 czerwca 2017 r. w Kielcach na XVIII Targach Sacroexpo odbyło się spotkanie Konsulty Wyższych Przełożonych Zakonów Żeńskich i Męskich,

Konferencji Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych oraz po raz pierwszy obecna była Przewodnicząca KKIŚ. W spotkaniu uczestniczyło 20 osób. Zebrani wysłuchali konferencji M. Jolanty Olech nt. nowego dokumentu Kongregacji ds. życia konsekrowanego "Per vino nuovo otri nuovi" (Dla nowego wina nowe bukłaki), poświęconego analizie sytuacji życia konsekrowanego w 50 lat po Soborze Watykańskim II. Polskie tłumaczenie tego dokumentu ukaże się jesienią. W czasie spotkania ustalono również, że we wrześniu 2018 r. na Jasnej Górze odbędzie się III Kongres Osób Konsekrowanych.