W 2017 roku obchodzimy 70. rocznicę Konstytucji Apostolskiej "Provida Mater Ecclesia". Dokument ten został wydany 2 lutego 1947 r. przez papieża Piusa XII,

poprzez który zostały ustanowione w Kościele instytuty świeckie. Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego wydała z tej okazji 4 czerwca list poświęcony tożsamości instytutów świeckich w Kościele.


Polskie tłumaczenie listu