Jesteśmy wspólnotą kobiet żyjących w świecie, założoną przez ks. Antoniego Słomkowskiego.

Praktykujemy rady ewangeliczne. Składamy ślub czystości i przyrzeczenia ubóstwa i posłuszeństwa.

Nasza duchowość jest chrystocentryczna, maryjna i apostolska.

Nasz charyzmat to przede wszystkim: organizowanie i prowadzenie rekolekcji i dni skupienia, służba rekolekcjom, modlitwa za rekolekcje, aby cel - rozwój życia wewnętrznego do pełni, dla szerzenia Królestwa Bożego przez Królestwo Maryi, tak drogi założycielowi, był realizowany.

Ponadto dajemy świadectwo przez indywidualną działalność apostolską w miejscu zamieszkania i pracy.

Naszym Domem Macierzystym jest prowadzony przez nas ośrodek rekolekcyjny w Kaniach.

 

 

CO NAS WYRÓŻNIA

Cechą szczególną, jaka charakteryzuje nasze stowarzyszenie, jest szerzenie Królestwa Bożego poprzez służbę odnowie życia wewnętrznego za pomocą rekolekcji i dni skupienia.

Hasło Stowarzyszenia: "Szukajcie wpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam przydane".

 

ZAŁOŻYCIEL

 Ks. prof. Antoni Słomkowski ( 1900 - 1982 ), rektor KUL

- Zapamiętałem Go jako człowieka głębokiej wiary. Często nocami, będąc sam w kaplicy, modlił się. Był to kapłan niezachwiany, bezgranicznie oddany prawdzie. Był prawdziwym męczennikiem Kościoła.

Abp Bronisław Dąbrowski

Jest jednym z mniej znanych, a jednocześnie jednym z najbardziej zasłużonych Kościołowi i Polsce duchownych w okresie po II wojnie światowej. Całym swoim życiem pełnym trudu i wyrzeczeń, swoją heroiczną postawą świadczył Ksiądz Profesor o miłości do bliźniego, nawet wtedy, gdy próbowano zakazami i szykanami zamykać mu usta, kiedy go szkalowano i więziono.

Był wybitnym filozofem, uczonym i teologiem, sekretarzem Prymasa Polski kardynała Augusta Hlonda. Jako rektor KUL był bliskim współpracownikiem jego późniejszego następcy, biskupa lubelskiego, późniejszego Prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Był pierwszym powojennym rektorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, zwanym jego odnowicielem. Wraz z księdzem Eugeniuszem Weronem SAC założył Prymasowskie Studium Życia Wewnętrznego, którym przez lata kierował.

Założył również ośrodek rekolekcyjny w Kaniach pod Warszawą, gdzie przebywał i pracował aż do śmierci, a także Instytut Świecki zarejestrowany obecnie jako Stowarzyszenie Chrystusa Króla i Maryi Matki i Królowej.

Ksiądz Słomkowski był wykładowcą w Prymasowskim SD w Gnieźnie, na Papieskim wydziale Teologicznym we Wrocławiu oraz SD Księży Pallotynów.

Jest autorem licznych publikacji i wielu książek, z których najważniejsza to "Teologia życia wewnętrznego".

Pośmiertnie odznaczony przez Prezydenta RP śp. Lecha Kaczyńskiego orderem Odrodzenia Polski z Krzyżem Komandorskim i Gwiazdą.

Ks. Słomkowski powtarzał: Zło pustoszy duszę ludzką. Pamiętajcie o tym. Ciąży na was odpowiedzialność za dzieci. Warunki w kraju są ciężkie i młodzież wyjedzie stąd za chlebem. Otaczajcie ją opieką, aby nie wpadła w złe środowisko.

 

 

HISTORIA

Jesteśmy wspólnotą kobiet żyjących w świecie, założoną przez ks. Antoniego Słomkowskiego.

W późnych latach pięćdziesiątych, po zwolnieniu księdza Antoniego Słomkowskiego z więzienia stalinowskiego, wokół niego zgromadziła się grupka dawnych studentek i uczestniczek rekolekcji, które już wtedy prowadził. Zafascynowane ideą odnowy społeczeństwa przez rekolekcje, niektóre z nich podjęły decyzję utworzenia wspólnoty złożonej z osób świeckich, którą miał formować ksiądz Słomkowski. Jedna z jej członkiń sprzedała wszystko, co miała, aby zakupić ziemię w Kaniach pod Warszawą. Jest to teren, na którym stoi obecnie ośrodek.

Na pustym początkowo polu wykopano studnię i postawiono pierwszy drewniany budynek. Aby uzyskać zgodę ówczesnych władz na budowę, utworzono kilkuhektarowe gospodarstwo rolne. Zasiano zboże i zakupiono krowy. Co więcej, wszystkie pracujące w ośrodku osoby zdały odpowiednie egzaminy i uzyskały stosowne uprawnienia rolnicze. Jednocześnie były prowadzone rekolekcje i dni skupienia w bardzo skromnych warunkach, co nie umknęło uwadze władz. Skutki tej działalności bywały różne.

Nie wszystkie członkinie mieszkały w ośrodku. Część z nich dojeżdżała z zewnątrz i tu odbywała się ich formacja do życia w świecie.

Pierwsze członkinie złożyły śluby i przyrzeczenia. I tak powstał z zamierzenia ks. Antoniego Słomkowskiego Instytut Świecki Chrystusa Króla i Maryi Matki i Królowej, zarejestrowany oficjalnie przez władze kościelne jako stowarzyszenie.

Członkinie przebywają obecnie jedynie na terenie kraju, choć dwie z nich pracowały także na misjach.

 

 

FORMACJA I SPOSÓB ŻYCIA

Większość członkiń naszego stowarzyszenia żyje w świecie, tak jak członkinie innych instytutów świeckich, pracując w swoich zawodach. Tam starają się świadczyć i apostołować swoim życiem i w ten sposób przyczyniać się do szerzenia Królestwa Bożego.

Jednak w miarę możności angażują się w pomoc rekolekcjom czy też w ich prowadzenie w ośrodku lub poza nim. Jedynie te, które posługują w ośrodku rekolekcyjnym, tworzą wspólnotę sensu stricto.

W celu pełniejszej realizacji naszego charyzmatu od kilku lat prowadzimy Kwartalne Dni Skupienia. Początkowo - dla przyjaciół, obecnie wszystkie osoby chętne do uczestnictwa są przyjmowane. Mamy też plany prowadzenia cyklu sesji rekolekcyjno-formacyjnych dla małżeństw.

Nasze członkinie angażują się w pomoc we wspólnotach parafialnych czy też w ruchach np. drodze neokatechumenalnej, czy odnowie charyzmatycznej. Rozwija się też ruch modlitewny, zainicjowany przez jedną z członkiń na południu kraju dla niesienia pomocy ewangelizacji na Wschodzie.

Formacja:

  • wstępna - próby, trwa pół roku;
  • początkowa 2 lata (kandydatura);
  • formacja życia w zobowiązaniach czasowych (5 lat ponawianych co roku) zakończona ślubem i przyrzeczeniami wieczystymi;
  • formacja stała - odbywa się głównie przez rekolekcje i comiesięczne dni skupienia a także poprzez spotkania z osobami formującymi.

 

 

KONTAKT

OŚRODEK REKOLEKCYJNY IM. BŁ. JANA PAWŁA II

Kanie, Ul. Nadarzyńska 21,

05-805 Otrębusy

 

Tel. (22) 758 54 13

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.kanie-jp2.pl