Instytut Świecki św. Anieli Merici jest żeńskim, międzynarodowym, instytutem życia konsekrowanego, zatwierdzonym na prawie papieskim jako Federacja.

Jesteśmy wspólnotą kobiet żyjących w świecie, założoną przez ks. Antoniego Słomkowskiego.

Celem Wspólnoty jest troska o przybliżanie ludziom misterium Boga obecnego i działającego w Liturgii Kościoła.

Nazwa: Wspólnota Przenajświętszej Trójcy (dążąca do przekształcenia się w instytut świecki życia konsekrowanego).