Instytut Świecki św. Anieli Merici jest żeńskim, międzynarodowym, instytutem życia konsekrowanego, zatwierdzonym na prawie papieskim jako Federacja.

Wspólnoty Instytutu znajdują się na całym świecie, najwięcej we Włoszech. Nad jednością czuwają Prezydentka i Rada Federacji.

Duchowość Instytutu jest chrystocentryczna - kontemplacja Chrystusa Oblubieńca i ukazywanie Go światu.

 

 

CO NAS WYRÓŻNIA

Żaden instytut świecki nie zapuścił tak dawno w przeszłości swoich korzeni, jak Instytut Świecki św. Anieli Merici. Został on założony cztery wieki temu, a jego powszechnie używana nazwa brzmi: Towarzystwo św. Urszuli.

(Dekret Stolicy Apostolskiej)

 

Postępując w wierności tej formie życia będziemy przyczyniać się do nadejścia Królestwa poprzez:

  • ukazywanie odnawiającej mocy Ewangelii w środowiskach, do których Bóg nas wezwał;
  • dostrzeganie Bożego działania w historii;
  • widzenie codziennych wydarzeń w perspektywie spraw niebieskich;
  • działanie wszędzie na rzecz pokoju i zgody.

(Konstytucje 3.4)

 

 

ZAŁOŻYCIELKA

Święta Aniela Merici urodziła się ok.1470 roku w Desenzano nad jeziorem Garda w Italii.

Już jako młoda dziewczyna ewangelizowała dobrocią i miłością. Prowadziła bardzo surowe życie jako tercjarka franciszkańska.

W Bresci zaczęła gromadzić dziewczęta i wprowadzać je w tajniki życia poświęconego całkowicie Bogu. Po odpowiednim przygotowaniu, napisała dla nich Regułę. Za patronkę dała im, bardzo popularną w tym czasie we Włoszech, świętą Urszulę męczenniczkę. W ten sposób powstało Towarzystwo Świętej Urszuli.

Aniela Merici zmarła w 1540 roku. Kanonizowana została w 1857 roku. Jej święto obchodzimy 27 stycznia.

Więcej wiadomości na temat założycielki - św. Anieli Merici można znaleźć na stronach Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej.

 

 

HISTORIA INSTYTUTU

Instytut wyrasta z Towarzystwa św. Urszuli, założonego przez
św. Anielę Merici 25 listopada 1535 r. w Bresci we Włoszech.

Szybko zaczęły powstawać niezależne Towarzystwa w różnych diecezjach Włoch a także we Francji. Członkinie, żyjąc osobno w rodzinach, później także w małych wspólnotach ale na sposób świecki, podejmowały różne dzieła: prowadzenie szkół, sierocińców, katechizacji oraz szpitali.

Przez wieki niektóre wspólnoty zostały przekształcone w zakony, przyjęły habit i klauzurę, inne pozostały wierne pierwotnej Regule.

Towarzystwo św. Urszuli stało się prawzorem instytutów świeckich, mających uzyskać osobowość prawną w Kościele dopiero cztery wieki później. Potwierdza to Dekret Stolicy Apostolskiej, który stwierdza: Żaden instytut świecki nie zapuścił tak dawno w przeszłości swoich korzeni, jak Instytut Świecki św. Anieli Merici. Został on założony cztery wieki temu, a jego powszechnie używana nazwa brzmi: Towarzystwo św. Urszuli.

25 maja 1958 r. Stolica Apostolska ogłosiła Towarzystwo św. Urszuli instytutem świeckim na prawie papieskim według zasad konstytucji apostolskiej Provida Mater Ecclesia.

Obecnie istniejąca w Polsce wspólnota Instytutu Świeckiego św. Anieli Merici zaczęła kształtować się w 1952r. jako oblatura przy Zakonie Sióstr Urszulanek. Pismem Kongregacji ds. Zakonów i Instytutów Świeckich z dn. 11 czerwca 196 r. powołano w Rybniku tzw. grupę oddzielną Instytutu Świeckiego św. Anieli Merici podlegającą bezpośrednio władzom we Włoszech.

W roku 1973 grupa polska została włączona do utworzonej w 1958 r. Federacji Instytutu.

W tym czasie kontakt z zagranicą był bardzo utrudniony, dlatego kilkanaście lat trwały starania i rozmowy, aby przekształcić polską wspólnotę w Towarzystwo diecezjalne z własnymi pełnoprawnymi władzami. Ostatecznie dekret zatwierdzający Instytut Świecki św. Anieli Merici z siedzibą w Rybniku wydał Biskup Katowicki Ks. Damian Zimoń dnia 2 lutego 1987 r.

 

 

FORMACJA I SPOSÓB ŻYCIA

Członkinie Instytutu realizują misję służebną i apostolską przede wszystkim we własnym środowisku zawodowym, rodzinnym i parafialnym oraz wszędzie tam, gdzie stawia je Boża Opatrzność. Instytut nie prowadzi żadnych wspólnych dzieł.

Członkinie Instytutu realizują swoje powołanie w oparciu o Konstytucje "Towarzystwa św. Urszuli" i "Pisma" świętej Anieli Merici.

Czas formacji w instytucie trwa siedem lat.

Po dwóch latach kandydatka składa śluby czasowe, a po pięciu latach śluby wieczyste.

Świecki model życia ewangelicznego polega w Towarzystwie na jednoczeniu się z Bogiem poprzez modlitwę i kontemplację, przy jednoczesnym przekształcaniu całego swojego życia w apostolstwo. Członkinie Instytutu zobowiązują się nie tylko do praktykowania rad ewangelicznych, ale również do całkowitego daru z siebie na służbę Bogu i braciom. W sposób szczególny akcent położony jest na przeżywanie więzi z Jezusem Chrystusem-Oblubieńcem w głębokiej wierze i żarliwej miłości, obejmującej wszystkich ludzi we wszystkich okolicznościach codziennego życia.

Świętej Anieli chodzi przede wszystkim o wewnętrzny związek z Bogiem w głębokiej wierze i żarliwej miłości. (Pisma str. 23)

...zostałyście wybrane na prawdziwe i nieskalane oblubienice Syna Bożego... (Reguła-Prolog 7)

...jedyną pobudką waszych trosk ...ma być miłość Boga i gorliwość o zbawienie dusz... (Legat 1,3)

 

 

KONTAKT

Dom Sióstr Urszulanek

ul. 3 Maja 22/24

44-200 Rybnik

(Z dopiskiem: "Dla Instytutu Świeckiego")

 

e-mail :

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.