Fraternia Jezus Cartias (F.J.C.) to międzynarodowy Instytut świecki na prawach papieskich. Został założony przez Marguerite Poncet w 1952 roku w Ars w Południowej Francji. W Polsce jest obecny od 1961 roku.

Jej charyzmatem jest kontemplacja w sercu świata. Duchowość Fraternii wyznacza droga wskazana przez bł. Karola de Foucauld, który obrał serce i krzyż jako znak zewnętrzny swoich Wspólnot.

... potrzebą mojej miłości jest oddać się całkowicie w Twoje ręce z nieskończoną ufnością...

bł. br. Karol de Foucauld


CO NAS WYRÓŻNIA

Wspólnota żyje takimi charakterystycznymi elementami jak:

  • KONTEMPLACJA - stawanie w obecności Boga i pozwalanie, by On działał w naszym życiu. Dawanie Bogu naszego czasu "traconego" dla Niego w codziennej Eucharystii, Adoracji, modlitwie brewiarzowej, lekturze i rozważaniu Pisma Świętego.
  • NAZARET - to naśladowanie ukrytego życia Jezusa i całkowite zdanie się na Boga, według codziennie odmawianej modlitwy zawierzenia. To także towarzyszenie Jezusowi w swoim środowisku bez porzucania życia zawodowego, domu, rodziny.
  • PUSTYNIA - to droga do Boga, całkowite wyrzeczenie się, trudne oczekiwanie w milczeniu na Boga. To okres jednego dnia (pustyni) lub kilku godzin mający nam pomóc spotkać Boga, zdać się całkowicie na Jego wolę i przebywać z Nim w samotności.
  • REWIZJA ŻYCIA - to lepsze poznawanie woli Bożej poprzez odczytywanie swojego życia z pomocą Ducha Świętego w Świetle Pisma Świętego. To także dzielenie się ze współsiostrami własnym doświadczeniem duchowym, by wzajemnie poznawać się i umacniać w powołaniu.
  • UNIWERSALIZM - otwartość na ludzi o innym powołaniu, innych poglądach, rozwijanie w sobie życzliwości, miłości i przyjaźni dla wszystkich ludzi, zwłaszcza ubogich. Jednoczenie się z ludźmi z innych środowisk i krajów, a także utrzymywanie braterskich więzi z całą rodziną bł. Karola de Foucauld.

ZAŁOŻYCIELKA

Instytut zostałł założony przez Marguerite Poncet w 1952 roku w Ars w Południowej Francji.

W Polsce jest obecny od 1961 roku.

Założycielka Fraterni Jesus Caritas w Polsce - Teresa Micewicz - Człowiek słowa i pióra, autorka i tłumaczka książek z dziedziny duchowości, zafascynowana św. Teresą z Lisieux i Karolem de Foucauld.

Dzięki wyjątkowej erudycji, niezłomności przekonań i trafności sądu umiała i pomagała odczytywać znaki czasu i zachowywać postawę kontemplacji w świecie.

W dniu 26 października 2009 roku powróciła do domu Ojca.

Trwamy w dziękczynieniu za życie Teresy, za Jej entuzjazm żarliwego i radosnego świadka wiary, za wszelkie dobro, które Pan Jezus czynił przez Nią w świecie, za to kim była i za to, co dała naszej Fraterni.


HISTORIA INSTYTUTU

Instytut zostałł założony przez Marguerite Poncet w 1952 roku w Ars w Południowej Francji.

W Polsce jest obecny od 1961 roku.


FORMACJA I SPOSÓB ŻYCIA

  • Formacja początkowa we Wspólnocie obejmuje conajmniej roczny okres kandydowania, po którym następuje przynajmniej dwuletnia intensywna formacja. Pomaga ona w osiągnięciu dojrzałości osobowej i chrześcijańskiej, wdraża w modlitwę  i praktykowanie Rad Ewangelicznych.
  • Po zakończeniu tej formacji składamy śluby: najpierw czasowe, a następnie wieczyste.
  • Po tym wchodzimy w okres formacji ciągłej, do końca życia.

Żyjemy w swoim środowisku rodzinnym i zawodowym.

Choć nie mieszkamy razem, ze względu na to samo powołanie, poprzez więzy przyjaźni, comiesięczne spotkania podczas weekendów oraz wspólne coroczne 7-dniowe rekolekcje tworzymy rzeczywiste wspólnoty - MAŁE FRATERNIE LOKALNE.

Aktualnie we Fraternii jest około 200 osób z różnych krajów i ze wszystkich środowisk. W Polsce jest nas 32 osób spotykających się w Krakowie, Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu. Oprócz tych miejscowości poszczególne członkinie mieszkają w różnych miastach, np. Leszno, Czarnków, Ozimek, Dzierżoniów.


KONTAKT

telefony: 697971155,  505689226   

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona internetowa Fraterni po francusku (i po angielsku)