Instytut Świecki Chrystusa Króla jest w Kościele wspólnotą świeckich, powołanych w Duchu Świętym, aby poświęcili się Bogu we właściwych dla nich warunkach życia osób świeckich.

Członkowie naszego Instytutu żyją w świecie, zajmując się sprawami świeckimi i kierując nimi po myśli Bożej. Taki sposób życia jest charakterystyczny dla konsekracji członków naszego Instytutu.

Instytut znajduje swoją inspirację w Chrystusie. Poprzez uczestnictwo w tajemnicy zbawczej śmierci Chrystusa, członkowie Instytutu pragną żyć i pracować w świecie i w Kościele, dając w ten sposób świadectwo Zmartwychwstałego.


CO NAS WYRÓŻNIA

Jesteśmy jedynym męskim instytutem świeckim życia konsekrowanego w Polsce, członkiem Krajowej Konferencji Instytutów Świeckich.

Erem San Salvatore - duchowa kolebka Instytutu

Erem San Salvatore - duchowa kolebka Instytutu


 ZAŁOŻYCIEL

Prof.Giuseppe Lazzati

Giuseppe Lazzati urodził się w Mediolanie 22 czerwca 1909 r. W 1931 r. uzyskał dyplom na Wydziale Literatury Katolickiego Uniwersytetu w Mediolanie. Przez wiele lat (od 1934 do 1945 r.) kierował w Mediolanie grupami młodzieży Włoskiej Akcji Katolickiej.

Kiedy dojrzała w nim decyzja o dokonaniu wyboru życia konsekrowanego świeckiego, w 1939 r., wraz z grupą przyjaciół, utworzył sodalicję pod nazwą  "Milites Christi Regis". W 1969 r. przybrała ona nazwę Instytut Świecki Chrystusa Króla.

W czasie II wojny światowej, od 1943 do 1945 r. Lazzati był deportowany do obozów koncentracyjnych, najpierw na terenie Polski, a potem w Niemczech. Podczas pobytu w obozie prowadził działalność ewangelizacyjną, dając niezrównane świadectwo braterskiej solidarności i niezłomnego ducha.

W 1946 r. Lazzati został wybrany radnym miejskim w Mediolanie i deputowanym do Zgromadzenia Konstytucyjnego. Później, do 1953 r. był deputowanym do Parlamentu Republiki Włoskiej.

Po powrocie do Mediolanu, Lazzati zbliżył się, w perspektywie teologicznej i duchowej, do kard. Montiniego, późniejszego papieża Pawła VI. Przyjął na siebie obowiązki przewodniczącego Ruchu Absolwentów a potem przewodniczącego regionalnego oddziału Akcji Katolickiej.

W latach 1961-1964 na polecenie kard. Montiniego pełnił funkcje dyrektora mediolańskiego dziennika "L'Italia".
Kiedy Lazzati powrócił do zajęć na Uniwersytecie Katolickim w Mediolanie, wybrany został dziekanem Wydziału Literatury i Filozofii, a w lipcu 1968 r. rektorem uczelni. Pozostał na tym stanowisku przez piętnaście najtrudniejszych w historii współczesnych Włoch lat, do 1983 r.

Od 1976 do 1986 r., pomimo nieubłaganych postępów choroby, Lazzati kontynuował swoją cierpliwą, nigdy nie przerwaną diakonię apostolstwa wychowawczego młodzieży. W pierwszą niedzielę miesiąca oraz, co trzy miesiące w pustelni San Salvatore, prowadził kursy formacyjne i refleksje nad Pismem Świętym.

Giuseppe Lazzati zmarł o świcie 18 maja 1986 r. w dzień Pięćdziesiątnicy. We wrześniu 1988 r.  jego zwłoki przeniesiono do Pustelni San Salvatore.


HISTORIA INSTYTUTU

W 1939 r. Giuseppe Lazzati wraz z grupą przyjaciół i dzięki poparciu kard. Schustera powołał do życia sodalicję świeckich pod nazwa "Milites Christi". Sodalicja ta erygowana została do rangi Instytutu Świeckiego na prawie diecezjalnym w 1952 r.

Poniżej fragment Dekretu, na mocy którego Instytut erygowany został na prawie papieskim (27.10.1963):
"Poza ewangeliczną doskonałością, z jaką Milites podejmują czynności wykonywane w związku z obranym przez nich zawodem, ich zamiarem jest także szerzenie w społeczności, w której żyją, chrześcijańskiego ducha tak, aby wszystkie wartości ludzkie osiągnęły swój cel w Chrystusie. Ponieważ wraz z upływem lat, zarówno liczba członków Instytutu jak i dzieło ich apostolstwa stale umacniają się i rosną Kongregacja nasza uznaje Instytut Milites Christi godnym pochwały i zatwierdzenia."

W 1969 r. nazwa Instytutu zmieniona została na "Instytut Świecki Chrystusa Króla".

W naszej najnowszej historii, którą cechuje coraz większy zasięg działalności i rozwój Instytutu, staramy się w codziennym życiu naszych członków podejmować działania zgodnie ze wskazówkami Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego, bacząc na kierunek rozwoju społeczeństw i Kościoła.

Instytut nasz jest instytutem męskim. Nasi członkowie żyją w takich krajach jak Włochy, Polska, Indie, Nowa Zelandia, Wenezuela, Kongo, Uganda.


FORMACJA I SPOSÓB ŻYCIA

Okres przygotowawczy przed przyjęciem do Instytutu nie odrywa nas od codziennej rzeczywistości. Kontynuujemy naszą pracę, czy naukę, w dotychczas otaczającym nas środowisku.   Zwykle formacja trwa cztery lata. Każdy z przygotowujących się do wstąpienia do Instytutu ma osobę, która towarzyszy mu na tej drodze. Formacja przewiduje zarówno osobiste kontakty z odpowiedzialnym, jak i etap wspólnotowy, przeżywany wraz z innymi, którzy obrali tę samą drogę na danym obszarze geograficznym.
Podczas formacji omawiane są następujące tematy:

  • Powołanie a Instytut
  • Cnoty ewangeliczne a śluby
  • Modlitwa
  • Zaangażowanie w świecie.

Proces formacji kontynuowany jest również po złożeniu pierwszych ślubów, a nabiera szczególnego charakteru w przypadku zamiaru złożenia ślubów wieczystych (nieobowiązkowych), do których członkowie Instytutu dopuszczani są zwykle w 10 lat po złożeniu ślubów pierwszych.

Członkowie Instytutu zobowiązani są także do formacji ciągłej, kontynuowanej przez cale życie, aby dostosować swoją odpowiedź na wezwanie Pańskie, do wymogów wieku, oraz do sytuacji osobistej i sytuacji Instytutu.


KONTAKT

Istituto Secolare Cristo Re
Via Stradella, 10
20129 Milano
Italia
e-mail: cristore[małpka]istseccristore.191.it

Dla osób z Polski - kontakt możliwy w języku polskim.


Więcej informacji na stronie www.istitutosecolarecristore.org >>