Jesteśmy wspólnotą na prawie diecezjalnym, dążącą do stania się Instytutem świeckim.

Siedzibą wspólnoty jest Kraków: tu rozpoczęła się nasza historia w roku 1960 i stąd promieniuje źródło naszej duchowości, przyciągając odważnych, gotowych do pójścia za Odkupicielem, z całego kraju.

Tak jak Chrystus-Odkupiciel, decydujemy się kroczyć drogą życia konsekrowanego Bogu, często samotnie w swoim środowisku, mając za wsparcie jedynie jedność duchową ii tylko raz w miesiącu spotkania na Dniach Skupienia. Całą naszą nadzieję, siłę i radość chrześcijańską czerpiemy zatem z przyjaźni z Chrystusem. W Maryi znajdujemy macierzyńską pomoc;  prosimy też o wstawiennictwo w trudnych sprawach naszą kandydatkę na ołtarze - Janinę Woynarowską.

Instytut zrzesza osoby składające śluby rad ewangelicznych (kobiety i mężczyzn), ma też Kręgi osób samotnych i Małżeństw.


Założyciel:

ks. Witold Kacz (1920-1981)


Rys duchowości:

  • Chrystocentryzm: wnikanie w tajemnicę Miłości Odkupieńczej Chrystusa do każdego człowieka i gotowość pomocy każdemu w przyjęciu tej Miłości.
  • Podjęcie ekspiacyjnej roli Krzyża, w tym przyjęcie osobistego krzyża życiowego, łączenie modlitw, cierpień, trudów z Chrystusem cierpiącym.
  • Obranie Maryi za Matkę, którą wspólnota uznaje jako Współodkupicielkę - najbliżej współczującą z Odkupicielem.
  • Przyjmowanie życia wspólnotowego jako udziału w życiu Mistycznego Ciała Chrystusa.

Nasz charyzmat:

  • Apostolstwo poprzez świadectwo; bezinteresowna, ofiarna pomoc oraz praca raczej przy strukturach świeckich, a nie kościelnych. Wspólnota traktuje pracę zawodową jako szczególne pole działania w misji odkupienia świata.
  •  Życie wewnętrzne: rozwijanie daru modlitwy kontemplacyjnej, przyjmowanie miłości oblubieńczej Boga, życie Eucharystią, kult Najświętszego Sakramentu, modlitwa liturgiczna, studium Pisma świętego.
  • Ukochanie wspólnoty Kościoła, przeżywanie więzi z Kościołem przez  życie sakramentalne, czerpanie z bogatego skarbca życia wewnętrznego świętych; udzielanie pomocy kapłanom przez modlitwę, współpracę i zrozumienie.
  • Wypełnianie roli świeckich w Kościele zgodnie ze słowami Konstytucji Duszpasterskiej Gaudium et spes przez "szukanie Królestwa Bożego, zajmując się sprawami świeckimi, kierując nimi po myśli Bożej".


Spotykamy się zwykle w drugą sobotę miesiąca (wrzesień-czerwiec) w Krakowie na Dniu Skupienia i na 5-dniowych rekolekcjach wakacyjnych.


Sł. Boża

Janina Woynarowska (1923-1979)


Kontakt:

Poczta tradycyjna:

skrytka pocztowa 51

30-964 filia U.P. KRAKÓW 69


Tel. kontaktowy: 514 426 396 - Janina

Strona internetowa: www.sites.google.com/site/wspolnotaodkupiciela

Blog Instytutu: wspolnotachrystusa.blogspot.com