Aktualności

Już niedługo w Częstochowie rozpocznie się sesja dla formatorek z instytutów świeckich. Tym razem tematem spotkania będzie kierownictwo duchowe.

W dniach 1-3 marca 2019r. odbyło się w Częstochowie Zebranie Plenarne KKIŚ, tradycyjnie już w Domu Pamięci kard. Stefana Wyszyńskiego.

W dniu 23 marca 2019 odbędzie się kolejne spotkanie przedstawicielek krakowskich instytutów świeckich wraz z zaproszonym gościem.

Dziękując Bogu za dar życia konsekrowanego w Kościele życzę wszystkim osobom konsekrowanym, by dobry Bóg napełnił ich serca głęboką pewnością, że zostały wybrane, aby kochać, wielbić Boga i służyć ludziom. 

W SŁUŻBIE WIARY I POWOŁANIA

List Przewodniczącego Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego na Dzień Życia Konsekrowanego 2019

W niedzielę Chrztu Pańskiego odbyło się w Lublinie spotkanie pań z siedmiu instytutów świeckich z tego terenu.

W Lublinie organizowane jest spotkanie powołaniowe dla kobiet poszukujących drogi powołania. Szczegóły na plakacie. Zapraszamy!

Życzenia Przewodniczącej KKIŚ na Boże Narodzenie.

Dlaczego życie konsekrowane? Na czym polega fenomen powołania do życia konsekrowanego w świecie? Na te pytania odpowiada i dzieli się swoim doświadczeniem asystent duchowy jednego z instytutów świeckich.

W Krakowie, w Centrum Jana Pawła II, odbyło się w dniach 9 - 10 X 2018 Sympozjum Czterech Konferencji Życia Konsekrowanego pod hasłem "Jeśli nie płoniemy, nie zapalamy. Odnowić pasję dla Ewangelii".

Prezentujemy przemówienie Papieża Franciszka na rozpoczęcie Synodu o Młodych. Pełne nadziei i cennych wskazówek również dla młodych w Instytutach Świeckich.


W sobotę 10 listopada w Lublinie odbył się dzień skupienia dla członkiń Instytutów Świeckich. Przybyły panie z pięciu Instytutów.

Zebranie plenarne KKIŚ odbyło się w dniach 26 ? 28 października 2018 r. w Domu Pamięci Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Częstochowie. Obecne były przedstawicielki instytutów świeckich z całej Polski.

Dni 13 - 16.09.2018 r. to czas radości, integracji i wzajemnego poznawania charyzmatów ?Młodych Konsekrowanych? zgromadzonych w Krakowie u stóp Jezusa Miłosiernego ? w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i w Centrum Jana Pawła II. 

?Jesteście alpinistami ducha z trudną wspinaczką przed sobą? (Paweł VI, Przemówienie do I Światowego Kongresu Instytutów Świeckich, 26 IX 1970)

W dniach 9-10 października odbyło się w Krakowie Sympozjum Czterech Konferencji Życia Konsekrowanego. Przebiegało ono pod hasłem ?Jeśli nie płoniemy, nie zapalamy. Odnowić pasję dla Ewangelii?.